Uw locatie(s):

Specialisaties

Speciale opgravingen

In opdracht van politie of justitie worden er regelmatig opgravingen gedaan. Naast een technisch correcte uitvoering, wordt hier ook een beroep gedaan op de discretie van de medewerkers. De teams van Voogt Graaftechniek weten dat ze hier extra zorgvuldig te werk moeten gaan. Niets mag het justitieel onderzoek schaden.

Oorlogsgravendienst

Op veel begraafplaatsen zijn ook oorlogsgraven te vinden. Deze vallen onder de oorlogsgravendienst en voor beheer, onderhoud en renovatie van de monumenten, wordt Voogt Graaftechniek vaak ingeschakeld.

RIVM

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu is op verschillende terreinen actief. Ten aanzien van de richtlijnen voor de lijkbezorging en het effect van toxische stoffen bij de uitvoering van de handelingen, de periode van ontbinding en het effect op het milieu.

Wanneer in het kader van de volksgezondheid tot een opgraving wordt besloten, wordt Voogt Graaftechniek geregeld ingeschakeld om deze, met extra veiligheidsmaatregelen omgeven opdracht, uit te voeren.

Ophogen van begraafplaatsen

Grond is continu in beweging. Dat geldt in het bijzonder voor begraafplaatsen. Door de vele activiteit en het vergaan van kist en inhoud, komen verzakkingen op begraafplaatsen veel voor. Voogt Graaftechniek kan zorgen dat verzakte gedeelten weer op het gewenste niveau komen.

Monumenten in rij plaatsen

Wanneer een begraafplaats heeft gekozen voor een strakke plaatsing van graf monumenten, vallen verzakkingen en het “uit het lood staan” van monumenten, extra snel op. Om het oorspronkelijke beeld te herstellen, kan Voogt Graaftechniek er weer lijn in aanbrengen.