Uw locatie(s):

Onze diensten

Voogt Graaftechniek is een specialist in delven, onderhouden, renoveren en ruimen van begraafplaatsen. Door onze jarenlange ervaring weten we exact welke machines gebruikt moeten worden. Daarnaast hebben wij verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om de werkzaamheden beter, sneller en onder bijzondere omstandigheden, goed en respectvol te kunnen uitvoeren.

Naast het handwerk wordt het grotere werk door speciaal hiervoor aangepaste machines uitgevoerd. Hiermee wordt niet alleen binnen de huidige ARBO-wetgeving gewerkt, maar ook sneller, betere resultaten behaald.

Vanuit de jarenlange ervaring heeft Voogt Graaftechniek ook een aantal bijzondere technologieën in huis die garant staan voor een goed verloop van de plechtigheid.

Ruiming en verplaatsing van grafmonumenten

Bij sanering of herstel van verzakte of beschadigde graven is het van het grootste belang om deze zware elementen, zonder beschadiging en met minimale verstoring van de omgeving, te kunnen verplaatsen. Hiervoor beschikt Voogt Graaftechniek over een mobiele installatie.

Deze kan meerdere elementen, in één keer oppakken en verplaatsen. Daarbij is de installatie zo uitgevoerd dat er geen beschadigingen ontstaan in het gazon of de omliggende graven of beplanting.

Door de capaciteit en de flexibiliteit kan Voogt Graaftechniek ruimingen snel, en met een minimum aan overlast, uitvoeren. Ook het tijdelijk verplaatsen of opslaan van grafelementen kan zo, met respect voor de omgeving, worden uitgevoerd.

Grafdelving en sluiting

Bij het delven van een graf, vindt veel grondverplaatsing plaats. Afhankelijk van de diepte en de structuur van de ondergrond, levert dat een grote hoeveelheid grond op, die u het liefst, zonder sporen, uit het zicht houdt tijdens de plechtigheid.

Voogt Graaftechniek heeft hiervoor een grond-transport machine beschikbaar. Deze is in staat om tot 1.600 liter grond op te slaan. Deze grond wordt uit het zicht gereden en later terug gevoerd voor de sluiting. Met deze methode is er minimaal overlast door de graafwerkzaamheden en heeft u een waardige, schone grafomgeving. Daarbij worden de bezoekers van de andere graven niet gehinderd door een berg grond.

Klein- en grootschalige ruimingen

Van enkele graven tot de sanering van een complete sector, Voogt Graaftechniek heeft er de capaciteit en de kennis voor. In beide gevallen is de doorlooptijd van de werkzaamheden vaak erg belangrijk. Elke beheerder heeft zijn begraafplaats graag zo netjes mogelijk. Grootschalige ruimingen wilt u dus zo snel mogelijk uitgevoerd zien. En dat kan.

Advisering

Een begraafplaats wordt ervaren als een oase van rust. Toch schuilt daarachter de dynamiek van goed beheer. U bent daar als gemeente, kerk, parochie, stichting of particulier vaak niet mee vertrouwd. Voogt Graaftechniek kan u hierbij helpen.

Hoe krijgt u uw begraafplaats goed rendabel? Qua onderhoud en op het gebied van de beschikbare ruimte. Voogt Graaftechniek kan een ruimingsplan maken of een uitbreidingsplan voorbereiden. Ook voor een up to date beheersplan kunt u gebruik maken van onze expertise. Met behoud van de eeuwenoude bomen, het monumentale groen, de paden en de graven. We delen graag onze kennis en ervaring met u.

Revitalisatie

Begraafplaatsen krijgen in de loop van de jaren nog wel eens een andere functie. Vooral als er steeds minder op begraven wordt. Behalve dat er dan een bron van inkomsten wegvalt, is die nieuwe functie ook een inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen.

Door hun historische ligging, bevinden oudere begraafplaatsen zich nu vaak binnen de bebouwde omgeving. Door hun aanleg en sereniteit, krijgen ze meer een parkfunctie. Een oase van rust, binnen een drukke stadswijk. Samen met Voogt Graaftechniek kunnen we het beheer hierop afstemmen, waardoor er een grotere recreatieve waarde ontstaat voor de omwonenden.

Ook op het gebied van de biodiversiteit scoren oudere begraafplaatsen hoog. Het zijn vaak de broodnodige verbindingen met de andere groengebieden en daardoor onmisbaar. Vanuit deze nieuwe functies kunnen er aanvullende budgetten worden gezocht om het beheer te kunnen uitvoeren.

Vanuit cultuur historisch perspectief en de nieuwe functies kunnen deze begraafplaatsen behouden blijven en een fijne ontmoetingsplek worden voor de omwonenden.

Aanleg en onderhoud van groenvoorziening

Groen aanleg is, net als onderhoud, een van de werkzaamheden die Voogt Graaftechniek, kan uitvoeren. Van plan tot uitvoering.

Groenonderhoud is graven, planten én onderhouden. Voor dit onderhoud kunnen wij aparte afspraken met u maken. Hierdoor is uw begraafplaats altijd netjes en goed onderhouden.

Onderhoud van monumenten

Grond is altijd in beweging. Hierdoor kunnen in de loop der jaren verschuivingen en verzakkingen ontstaan. Op paden en bij grafmonumenten. Voogt Graaftechniek kan voor u een plan opstellen om tijdens het reguliere onderhoud, of als extra activiteit, secties aan te pakken.

Afhankelijk van de schade en uw wensen, wordt een schema van uitvoerende werkzaamheden opgesteld. De planning van de werkzaamheden en de duur van de uitvoering worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de normale onderhoudscyclus en, met een minimum aan verstoring voor de bezoekers, uitgevoerd.