Uw locatie(s):

Voogt Graaftechniek,

Vanaf het begin met respect en correct.

Elk jaar overlijden er ruim 150.000 Nederlanders. Daarvan worden er 53.000 (35%) begraven op één van de 3.700 begraafplaatsen. Voor de nabestaanden is de begraafplechtigheid er één van grote emotionele waarde. De laatste eer aan de overledene. Voor u als begraafplaatsbeheerder is het een opdracht die u zo goed en respectvol mogelijk wilt uitvoeren. En voor Voogt Graaftechniek is elke handeling er één, waarvan we doordrongen zijn dat deze met gepaste eerbied en met zomin mogelijk verstoring van de omgeving, uitgevoerd moet worden.

Zandhoop graf

We zijn een bedrijf dat deskundig is op het gebied van grondverplaatsing, graven en sluiten, monumenten plaatsen of herstellen en het onderhoud en groot onderhoud van uw begraafplaats. Maar met alles wat we aanpakken, hoe klein of grootschalig het ook is, weten onze medewerkers dat we werken op een bijzondere plaats. Een plaats waar vakmanschap gekoppeld wordt aan aandacht voor de uitvoering, het te verwerken materiaal en de afsluiting daarvan. Met respect en correct voert Voogt Graaftechniek de opdrachten uit. Wat we kunnen en hoe we dat doen, leest u in de verschillende hoofdstukken.

Met de inlog komen klanten van Voogt Graaftechniek in een gedeelte om specifieke opdrachten aan te melden. Het begin van een correcte uitvoering, geheel naar wens van de familie en de beheerder. Bent u nog geen klant van ons, en heeft u interesse, neem dan contact met ons op.

Structuur en werkzaamheden

Graf klaar Woubrugge

Voogt Graaftechniek is een landelijk werkende specialist in grafdelving, herbegraven, ruiming, sanering en onderhoud van begraafplaatsen. Ons hele bedrijf is er op gericht om met respect voor de overledene en de nabestaanden, volgens de wensen en mogelijkheden van familie en beheerder, de uitvoerende werkzaamheden, binnen de wetgeving, te regelen.

Hiervoor hebben wij in het hele land uitvoerende teams zitten. Deze zijn snel, landelijk inzetbaar en kunnen alle werkzaamheden, van een complete begrafenis tot een sanering of ruiming, ter hand nemen.

Voogt Graaftechniek is een voorloper in techniek en materieel. Met de inzet van verschillende technieken zijn onder de meest moeilijke omstandigheden, delving en sluiting te realiseren. Afhankelijk van de grondsamenstelling en de weersomstandigheden, heeft Voogt Graaftechniek, graaf- en stabilisatietechnieken in huis om alles goed en netjes te laten verlopen. Ook het uitgenomen materiaal wordt verantwoord, en desgewenst uit het zicht, bewaard.

Biddende Engel

Het team van Voogt Graaftechniek zal gezien de speciale sfeer op de begraafplaats en de omgeving, hun werkzaamheden respectvol uitvoeren. De verstoring voor andere bezoekers wordt tot een minimum beperkt.

Met Voogt Graaftechniek heeft u een technisch kundige specialist aan het werk. Wij zijn BVOB-lid en VCA-gecertificeerd. We zijn betrokken en gaan met respect om met de gedenktekens, de familie, de bezoekers en de omgeving.

Voogt Graaftechniek, met respect en correct.

Handelingen

De verschillende werkzaamheden die er op een begraafplaats kunnen plaatsvinden worden  vakkundig, efficiënt en volgens de planning uitgevoerd. Met respect voor de omgeving en de bezoekers. De begraafplaatsbeheerder kan kiezen welke handeling er verricht moet worden, of Voogt Graaftechniek de complete afwikkeling van de teraardebestelling, urnbijzetting, ruiming en/of opgraving laat regelen. Voor alles geldt, dat een goede planning van het grootste belang is. Alle teams van Voogt Graaftechniek worden vanuit de centrale planning aangestuurd. Zo voorkomen we misverstanden.

Werkwijze

Voogt Graaftechniek kent alle voorkomende werkzaamheden op de begraafplaats. Van de voorbereidingen voor de plechtigheid, tot voorlopen met alle wensen en bijzonderheden erbij, tot en met onderhoud en het saneren. De aard van de werkzaamheden en de specifieke omstandigheden van de betreffende begraafplaats, bepalen welke mensen en machines worden ingezet.

Bij elke handeling past een afgesproken manier van werken. Daarom heeft Voogt Graaftechniek een gestructureerde manier van werken ontwikkeld die begint bij het gestructureerd opnemen van de opdracht.

Hiervoor kan elke beheerder zijn “eigen” aanmeld-omgeving gebruiken. Deze zit achter de inlog en is alleen benaderbaar met een inlogcode. Deze speciale omgeving is erop gericht om zo eenvoudig en snel mogelijk een melding door te geven. De vooraf gemaakte afspraken staan al ingevuld, de beheerder hoeft alleen nog de variabele informatie toe te voegen. Een bevestiging wordt u per mail toegezonden. Zo kunnen we snel, ruim 6.500 werkzaamheden per jaar uitvoeren voor meer dan 350 opdrachtgevers.

Materialen

Met meer dan 6.500 handelingen per jaar, kent Voogt Graaftechniek de kracht van de mechanisatie. En elke ploeg, verdeeld over de uitrijlocaties, heeft de beschikking over alle materialen die het werk beter, sneller en netter doen verlopen.

Afhankelijk van de wensen kunnen zwaardere machines worden ingezet. Zo werkt Voogt Graaftechniek; efficiënt en landelijk dekkend, op het gebied van grafdelving, ruiming en renovatie.

Werkgebied

Voogt Graaftechniek verricht haar diensten overal in Nederland. Omdat we voor een plechtigheid en de voorbereidingen, graag op tijd beginnen, werken we vanuit een structuur van meerdere uitrijlocaties. Hier staan de verschillende gespecialiseerde machines en toebehoren die bij een delving of opgraving noodzakelijk kunnen zijn. De planning zorgt dat de juiste mensen en de benodigde machines beschikbaar zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Vanuit de centrale planning worden niet alleen de teams en het materiaal ingepland. De planning regelt ook de onderhoudswerken en bijzondere activiteiten zoals ruimingen en renovaties.

Uitrijlocaties

Leidschendam, Assen / Smilde, Ruinerwold, Schiedam, Breukelen, Westhoek, Nederweert, Den Helder, Hoorn.