Voogt Graaftechniek B.V., Transportweg 3, 2676 LM, Maasdijk
T. 0174613000   F. 0174613600   E.
info@voogtgraaftechniek.nl   Url. www.voogtgraaftechniek.nl
 
foto1.png

Aluminium bekisting voor grafdelving

zoals onderzocht en beoordeeld in TNO-rapport 97-CON-R0653

Omschrijving van de constructie

De bekisting is opgebouwd uit geëxtrudeerde aluminium profielen, die middels een klikverbinding kunnen worden gestapeld tot panelen met een hoogte van ± 60 cm. De grondkering kan verzorgd worden door een bekisting van met de hand te monteren losse panelen of door een machinaal aan te brengen bakbekisting. In beide gevallen is de toepassing van meerdere (maximaal 3) graven boven elkaar mogelijk, door op de betreffende niveaus het systeem te herhalen.
Uit de sterkte-eis volgt dat voor de gekozen profielen minimaal aluminium kwaliteit A1MgSi0,5 - F25 met õ0,2 = 195 N/mm² moet worden gekozen. De toepassing van andere, gelijksoortige aluminium profielen voldoet qua sterkte ook aan de getoetste normen, mits de sterkte-eigenschappen van de profielen ten minste overeen komen met de eigenschappen van de in het TNO-rapport getoetste aluminium profielen (gelijkwaardigheidsbeginsel).

Gronddrukbelasting op de bekisting

Bij de berekening van de statische belasting is uitgegaan van de combinatie van een belasting door gronddruk (losse grond) en belasting door een graafmachine.
De belasting door gronddruk is afhankelijk van de grondsoort. In de berekening is uitgegaan van een eigen-stabiliteit van de grond, die minimaal gelijk is aan zand. Bij de belasting door een graafmachine is uitgegaan van een machine met een totaalgewicht van 1600 kg. Het is belangrijk, dat de graafmachine met zijn uitzetarmen (stempels) op de juiste wijze wordt opgesteld. In voornoemd TNO-rapport is met tekeningen aangegeven hoe de opstelling aan de lange zijde en aan de korte zijde van het graf kan worden uitgevoerd.
De gronddruk op de bekisting is afhankelijk van de hoogte. Per bekistingsniveau wordt de belasting geschematiseerd tot een gelijkmatig verdeelde belasting over het gehele paneel-oppervlak.

Belasting door personen

De belasting ten gevolge van personen is aanzienlijk geringer dan de belasting door de graafmachine. De belastingcombinatie "permanente gronddruk + veranderlijke belasting ten gevolge van personen" is derhalve niet maatgevend voor de dimensionering van van de bekisting.
Levensduur en gebruiksvriendelijkheid
Tot slot pleiten de levensduur en de gebruiksvriendelijkheid van uw product voor een ruime toepassing.
De corrosie-bestendigheid van aluminium is genoegzaam bekend. Het ontwerp van zowel de bekisting met losse panelen als de bakbekisting is toegespitst op hergebruik. Bij de bekisting met losse panelen is bij het gewicht van de panelen rekening gehouden met een "tilnorm" van 25 kg per paneel. Bij demontage van de bekisting wordt gebruik gemaakt van een drukstempel of vijzel tussen de panelen aan de lange zijde. Overigens maken de uitvoeringsaspecten geen deel uit van het onderhavige onderzoek.