Voogt Graaftechniek B.V., Transportweg 3, 2676 LM, Maasdijk
T. 0174613000   F. 0174613600   E.
info@voogtgraaftechniek.nl   Url. www.voogtgraaftechniek.nl
 
foto1.png

Een graf efficiënt gedolven.

Voogt Graaftechniek biedt deze oplossing.
Momenteel wordt het merendeel van de graven nog handmatig gedolven. De regelgeving hieromtrent wordt steeds strenger. Met het oog op de vernieuwde ARBO-wetgeving biedt Voogt Graaftechniek een unieke mogelijkheid om efficiënt graven te delven.
Voogt Graaftechniek is uw ideale partner op het gebied van grafdelven. Met speciale machines en veel toegespitste kennis komen wij tegemoet aan de strenge overheidsvoorschriften. Bovendien biedt het uitbesteden van delven aan graafmachines ook bedrijfseconomisch een interessante uitkomst.
Op zes geografisch verspreide plaatsen in Nederland staan de  graafmachines van Voogt. Op afroep kunnen deze naar iedere begraafplaats vertrekken.

Daar de standplaatsen strategisch gekozen zijn, bespaart dit veel kosten. Daardoor kan Voogt Graaftechniek zeer concurrerend te werk gaan.

Voogt Graaftechniek verzorgt tevens het ruimen van graven en ook kan zij voor u desgewenst op- en  herbegraven. Om het dienstenpakket te completeren, bieden wij u de mogelijkheid om grafzerken te verplaatsen en zelfs beplanting te verwijderen.
Uiteraard kunnen deze diensten zowel op contractbasis als op incidentele basis ingezet worden. Dus mocht u hierover met ons van gedachten willen wisselen, neem dan contact met ons op. Wij verzorgen dan graag een demonstratie om u te overtuigen.